Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Artykuły
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej

Blog Wrocław
Silesia Restituta
Wielki ¦l±sk
Dolny ¦l±sk na starej fotografii
Zobacz ¦l±sk!
Serial Pierwsza Miło¶ć

¦l±sk, Dolny, Górny - gadżety

Z ŻYCIA WROCŁAWIA
Wakacje w strojach z epoki
W wakacje Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza na spotkania z Ann± Prorok, absolwentk± skandynawistyki UG i studentk± historii sztuki UG, która na każdym z prowadzonych przez siebie wydarzeń pojawi się w innym stroju historycznym... »

Co 3 autobus miejski z usterkami technicznymi
21 autobusów z usterkami technicznymi, 13 nie wyjechało dzi¶ w trasę. Od rana wrocławscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzali stan techniczny miejskiego taboru autobusowego. Skontrolowano 62 pojazdy. .. »

Więcej wiadomo¶ci  »


POZNAJ ¦LˇSKI WROCŁAW
Wrocławski punkt honoru
Wspaniałe, masywne i majestatyczne ko¶cioły od zawsze tworzyły niesamowity klimat Wrocławia. Ich ogromne połacie dachów pokrytych miedzi± lub różnokolorow± dachówk± oraz dumnie wznosz±ce się nad stolic± ¦l±ska wieże zwieńczone wyniosłymi hełmami dostrzec można było już z daleka... »

Organy Mistrza Englera
Rodzina Englerów pochodzi z terenów zachodnich Węgier. W obawie przed konfliktami religijnymi (byli bowiem luteranami) opu¶cili swoje rodzinne strony i wyruszyli w poszukiwaniu miejsca, w którym mogliby zamieszkać i swobodnie pracować. Dotarli do ¦l±ska, gdzie zasłynęli jako zdolni budowniczowie organów... »

Stary cmentarz żydowski
W¶ród ruchliwych ulic południowego ¦ródmie¶cia istnieje zielona enklawa ciszy i spokoju, swoiste miasto w mie¶cie, gdzie swój ostatni dom znaleĽli ¶l±scy Żydzi. Rozplanowanie cmentarza zachwyca swoim uporz±dkowaniem; po¶ród alejek regularnie dziel±cych cmentarz na kwatery można podziwiać... »

Więcej artykułów  »


POLECAMY
Język i kultura ¦l±ska na UW
Do niedawna ¶l±sko¶ć była utożsamiana głównie z okolicami Katowic - teraz coraz czę¶ciej ze stolic± regionu, Wrocławiem. Powstaje tu coraz więcej ¶l±skich inicjatyw. Niezwykle ciekaw± ofertę dla studentów przedstawił Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W semestrze zimowym 2008/2009 roku rozpoczyna działalno¶ć nowa specjalno¶ć pt. Język i kultura ¦l±ska... »

Poznaj metropolię na Górnym ¦l±sku!


Aglomeracja Katowicka czy Silesia?

 Zdjęcia  Filmy  DĽwięki

WIADOMO¦CI OGÓLNO¦LˇSKIE
Wystawa ¦l±ska Nagroda Naukowa w B¦
W Bibliotece ¦l±skiej w Katowicach eksponowana będzie wystawa po¶więcona ¦l±skiej Nagrodzie Naukowej 2019, przyznawanej badaczom i twórcom, którzy w znacz±cy sposób przyczyniaj± się do rozwoju nauki, maj± szczególne osi±gnięcia artystyczne oraz promuj± ¶l±sk± naukę i sztukę...

Konkurs na hymn Górno¶l±zaków
Marek Plura, poseł do Parlamentu Europejskiego, ogłosił konkurs na hymn Górno¶l±zaków. Nagrod± jest opłacenie nagrania i wydania utworu na CD. Pomysł jest niestety spalony na samym pocz±tku.

Festiwal fotografii we Wrocławiu
Olympus Perspective Playground to festiwal kreatywnej fotografii, który rozpocznie się w lutym we Wrocławiu. Każdy może wzi±ć w nim udział i zrobić własne zdjęcia. Warsztaty prowadzone będ± przez do¶wiadczonych i uznanych fotografów, współpracuj±cych z mark± od lat. Udział w nich jest bezpłatny...

MIASTO WROCŁAW
Ogólnie
Historia
Wrocławianie
Zabytki
Ciekawostki
Wyznania
   Kultura
Gospodarka
Komunikacja
Sport
Edukacja
Zdrowie

Dolny ¦l±sk
Dolny ¦l±sk
Górny ¦l±sk
Górny ¦l±sk© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz