Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Artykuły
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej

Blog Wrocław
Silesia Restituta
Wielki ¦l±sk
Dolny ¦l±sk na starej fotografii
Zobacz ¦l±sk!
Serial Pierwsza Miło¶ć

¦l±sk, Dolny, Górny - gadżety

Z ŻYCIA WROCŁAWIA
Wakacje w strojach z epoki
W wakacje Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza na spotkania z Ann± Prorok, absolwentk± skandynawistyki UG i studentk± historii sztuki UG, która na każdym z prowadzonych przez siebie wydarzeń pojawi się w innym stroju historycznym... »

Co 3 autobus miejski z usterkami technicznymi
21 autobusów z usterkami technicznymi, 13 nie wyjechało dzi¶ w trasę. Od rana wrocławscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzali stan techniczny miejskiego taboru autobusowego. Skontrolowano 62 pojazdy. .. »

Więcej wiadomo¶ci  »


POZNAJ ¦LˇSKI WROCŁAW
Wrocławska Wigilia
Każdy może przyrz±dzić na tegoroczne ¦więta kilka wspaniałych ¶l±skich potraw, jakie dawnymi czasy można było spotkać na wrocławskich stołach... »Legenda o Bramie Kluskowej
Na Ostrowie Tumskim, obok Katedry, znajduje się niewielki, ceglany ko¶ciół ¶w. Idziego. Jest on poł±czony z Domem Kapituły malownicz± arkad± zwan± Bram± Kluskow±. O pochodzeniu jej nazwy mówi stara legenda... »

Dzień Transportu Zbiorowego
Pretekstem do tegorocznych obchodów Dnia Transportu Zbiorowego była 130 rocznica tramwaju konnego we Wrocławiu. 23 wrze¶nia Klub Miło¶ników Komunikacji Zbiorowej Towarzystwa Miło¶ników Wrocławia zorganizował wielkie ¶więto tramwajów... »

Więcej artykułów  »


POLECAMY
Język i kultura ¦l±ska na UW
Do niedawna ¶l±sko¶ć była utożsamiana głównie z okolicami Katowic - teraz coraz czę¶ciej ze stolic± regionu, Wrocławiem. Powstaje tu coraz więcej ¶l±skich inicjatyw. Niezwykle ciekaw± ofertę dla studentów przedstawił Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W semestrze zimowym 2008/2009 roku rozpoczyna działalno¶ć nowa specjalno¶ć pt. Język i kultura ¦l±ska... »

Poznaj metropolię na Górnym ¦l±sku!


Górny ¦l±sk

 Zdjęcia  Filmy  DĽwięki

WIADOMO¦CI OGÓLNO¦LˇSKIE
Wystawa ¦l±ska Nagroda Naukowa w B¦
W Bibliotece ¦l±skiej w Katowicach eksponowana będzie wystawa po¶więcona ¦l±skiej Nagrodzie Naukowej 2019, przyznawanej badaczom i twórcom, którzy w znacz±cy sposób przyczyniaj± się do rozwoju nauki, maj± szczególne osi±gnięcia artystyczne oraz promuj± ¶l±sk± naukę i sztukę...

Konkurs na hymn Górno¶l±zaków
Marek Plura, poseł do Parlamentu Europejskiego, ogłosił konkurs na hymn Górno¶l±zaków. Nagrod± jest opłacenie nagrania i wydania utworu na CD. Pomysł jest niestety spalony na samym pocz±tku.

Festiwal fotografii we Wrocławiu
Olympus Perspective Playground to festiwal kreatywnej fotografii, który rozpocznie się w lutym we Wrocławiu. Każdy może wzi±ć w nim udział i zrobić własne zdjęcia. Warsztaty prowadzone będ± przez do¶wiadczonych i uznanych fotografów, współpracuj±cych z mark± od lat. Udział w nich jest bezpłatny...

MIASTO WROCŁAW
Ogólnie
Historia
Wrocławianie
Zabytki
Ciekawostki
Wyznania
   Kultura
Gospodarka
Komunikacja
Sport
Edukacja
Zdrowie

Dolny ¦l±sk
Dolny ¦l±sk
Górny ¦l±sk
Górny ¦l±sk© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz