Polecamy:   Portal Katowic   Woj. Śląskie   Stolica Górnego Śląska deutsch | english | česky | ślőnský | schläsch
Wrocław Dolny Śląsk

Aktualności
O Wrocławiu
Śląsk,DolnyiGórny
Dolnoślązacy
Poezja
Artykuły
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama
NASZA AKCJA
W obronie nazwy "Silesia" Z inspiracji górnośląskiego portalu ZobaczSlask.pl oraz portalu SlaskWroclaw.info osobistości nauki i sztuki z województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego wystosowały list otwarty do samorządowców województwa śląskiego, by nie zawłaszczały nazwy "Silesia" / "Śląsk" dla doraźnych celów promocyjnych i marketingowych jednostek administracyjnych mniejszych niż ogólnośląskie.

TREŚĆ LISTU OTWARTEGO

Listopad 2007


Szanowny Pan Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice


List otwarty

Przyłączając się do inicjatywy Grupy Zobacz Śląsk, my, niżej podpisani, wyrażamy głębokie zaniepokojenie z uwagi na promowaną w lokalnych mediach nazwę "Silesia" dla powstającej aglomeracji katowickiej. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nieporozumieniem jest rezerwowanie historycznej nazwy całego regionu dla administracyjnego wyodrębnienia jedynie jego fragmentu. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że proponowane określenie ma służyć w tym wypadku do wyróżnienia grupy miast, w skład której wchodzą również miasta pozostające poza historycznymi granicami Śląska.

We wszystkich encyklopediach świata termin Silesia - Śląsk funkcjonuje jako nazwa krainy historyczno-geograficznej ze stolicą we Wrocławiu. Przez wieki mianem Śląska określano cały region, wewnętrznie podzielony na Dolny Śląsk i Górny Śląsk. Bardzo często jednak utożsamiano Śląsk z częścią stołeczną - dolnośląską. Sytuacja uległa zmianie w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy z powodu lęków antyniemieckich Śląskiem zaczęto nazywać jedynie przemysłowy okręg, znajdujący się już przed II wojną światową w granicach Polski. Dla osób spoza kraju te wewnętrzne motywy są niezrozumiałe. W opracowaniach naukowych i przewodnikach termin Silesia - Śląsk odnosi się w głównej mierze do obszaru Dolnego Śląska, przemysłowy okręg natomiast kojarzony jest z Katowicami.

Wierzymy, że aglomeracja katowicka, jako silny zespół miast, ma wszelkie szanse na sukces gospodarczy. Apelujemy do jej twórców i entuzjastów, by obrali nazwę najbardziej odpowiednią dla jej promocji, pozostającą w zgodzie z historią i obowiązującym nazewnictwem geograficznym.

Śląskość naszego regionu jest naszym wspólnym dziedzictwem. Nie rozmieniajmy go na drobne!


/ Podpisani - patrz prawa kolumna /


Do wiadomości:
Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński
Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec
Prezydent Miasta Bytom Piotr Koj
Prezydent Miasta Chorzów Marek Kopel
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza
Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Jaworzno Paweł Silbert
Prezydent Miasta Mysłowice Grzegorz Osyra
Prezydent Miasta Piekary Śląskie Stanisław Korfanty
Prezydent Miasta Ruda Śląska Andrzej Stania
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Jacek Guzy
Prezydent Miasta Sosnowiec Kazimierz Górski
Prezydent Miasta Świętochłowice Eugeniusz Moś
Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Opole Ryszard Zembaczyński
Prezydent Miasta Wrocław Rafał Dutkiewicz
Wydawcy gazet, programów radiowych, portali internetowych


Silesia dla całego Śląska!
Uczestnicy zbiórki podpisów na wrocławskich uczelniach


LIST W OBRONIE PRAWDY O WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W trosce o poprawność historyczną i nazewniczą Śląska zobowiązuję się wystrzegać określania województwa śląskiego mianem "Śląsk", "Górny Śląsk", a także mieszkańców województwa mianem "Ślązacy", rezerwując te nazwy jedynie dla śląskiej części województwa oraz mieszkańców regionu Śląska.


Podpisani:
Adam Koszut - redaktor naczelny Portal.Katowice.pl
Tomasz Sielicki - redaktor naczelny SlaskWroclaw.info
Marcin Melon - redaktor naczelny miesięcznika "Jaskółka Śląska"

Otwarta lista nazwisk - podpisy zbiera WojewodztwoSlaskie.eu


Liść dębu
Fot. Ziolek.pl 

AKCJĘ POPARLI...

woj. dolnośląskie:
Dr Bogusław Czechowicz
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Dr Jacek Dębicki
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Mgr Arkadiusz Dobrzyniecki
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Uniw. Wrocł., Instytut Historii Sztuki
Dr Maciej Łagiewski
Dyr. Muzeum Miejskiego Wrocławia
Prof. dr hab. Jan Kęsik
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Prof. dr hab. Teresa Kulak
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Prof. dr hab. K. R. Mazurski
Politechnika Wrocł., W. Architektury
Prof. dr hab. Jan Miodek
Uniw. Wrocł., Instytut Filologii Polskiej
Dr Joanna Nowosielska-Sobel
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Prof. dr hab. Marek Czapliński
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Dr Halina Okólska
Muzeum Miejskie Wrocławia
Dr Piotr Oszczanowski
Uniw. Wrocł., Instytut Historii Sztuki
Dr Tomasz Przerwa
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Dr Dariusz Przybytek
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Dr Grzegorz Sobel
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Prof. dr hab. G. Strauchold
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Dr Gabriela Wąs
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Prof. dr hab. A. Zabłocka-Kos
Uniw. Wrocł., Instytut Historii Sztuki
Prof. dr hab. Rościsław Żerelik
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny

woj. opolskie:
Prof. dr hab. Bogdan Cimała
Uniw. Opolski, Wydz. Hist.-Pedagog.
Dr Norbert Honka
Uniw. Opolski, Instytut Politologii
Prof. dr hab. Czesław Lachur
Uniw. Opolski, Wydz. Filologiczny
Prof. dr hab. Michał Lis
Uniw. Opolski, Instytut Politologii

woj. śląskie:
Prof. dr hab. Antoni Barciak
Uniwersytet Śląski, Instytut Historii
Dr Jerzy Gorzelik
Uniwersytet Śl., Zakład Historii Sztuki
Dr Zbigniew Hojka
Uniwersytet Śląski, Instytut Historii
Dr Szymon Hrebenda
Uniw. Śl., Instytut Nauk Politycznych
Dr Bogdan Kloch
Dyrektor Muzeum Miejskiego Rybnika
Dr hab. Irma Kozina
Uniw. Śl., Zakład Historii Sztuki
Dr Krzysztof Łęcki
Uniw. Śląski, Instytut Socjologii
Dr Zygmunt Partyka
Uniw. Śl., Instytut Nauk Politycznych
Dr Tomasz Słupik
Uniw. Śl., Instytut Nauk Politycznych
Dr Piotr Świercz
Uniw. Śl., Instytut Nauk Politycznych
Dr Jolanta Tambor
Uniw. Śl., Instytut Filologii Polskiej
Dr Jarosław Tomasiewicz
Uniwersytet Śląski, Instytut Historii
Mgr Agnieszka Turoń
Uniw. Śl., Instytut Nauk Politycznych
Dr hab. B. Szczypka-Gwiazda
Uniwersytet Śl., Zakład Historii Sztuki
Henryk Waniek
pisarz, felietonista, malarz

kraj morawsko-śląski
(Czeska Republika):
[wkrótce]

© WrocławStolicaŚląska.pl 2007-2018 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz