Polecamy:   Portal Katowic   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Aktualno¶ci
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Artykuły
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Archiwum prasowe:
wkrótce

NOWINY GÓRNO¦LˇSKIE
Muzeum ¦l±skie uczy ¶l±skiego
Muzeum ¦l±skie w Katowicach zaprasza na spotkania O ¦l±sku po ¶lónsku. Lekcyje ¶lónskij godki dla wszystkich tych, którzy chc± poznać język ¶l±ski lub pragn± pochwalić się jego znajomo¶ci±.
Lekcje skupi± się na przekładach wierszy znanych poetów na język ¶l±ski. Cykl spotkań ma pokazać, że możliwe s± przekłady literatury ¶wiatowej, co oznacza, iż mowa ¶l±ska nie jest pod żadnym względem ułomna. Zajęcia rozpoczynaja się zawsze oo godzinie 12.30. Wstęp jest wolny. W ramach lekcji będ± poprowadzone spotkania tematyczne:
30 stycznia - Ukiołzdnóńć idzie roz dwa
- na lekcji pierwszej omówione zostan± cechy charakterystyczne ¶l±skiej mowy, czym różni się ona od podobnych systemów językowych oraz zaprezentowane zostan± przypadki słów, które w językach pokrewnych maj± podobn± postać, ale zupełnie inne znaczenie
27 lutego - ¦lónzoki niy pingwiny
- w trakcje drugiego spotkania omówimy język ¶l±ski od strony wymowy dĽwięków, budowy i odmiany wyrazów i słownictwa
27 marca - Jak to wszyjsko naszkryflać?
- na lekcji trzeciej będzie mowa o historii ¶l±skiego pi¶miennictwa, o problemach ujednolicenia języka, o zasadach zapisu mowy ¶l±skiej
24 kwietnia - Niy jyno szachty i kóminy
- górno¶lónske landszafty - tematyka kolejnego spotkania ze ¶l±sk± mow± inspirowana jest nastrojowymi obrazami Edeltraudy Jerominek. Bogactwo, jakie kryje w sobie górno¶l±ski pejzaż, zadaje kłam popularnym stereotypom o szarzyĽnie tego miejsca. Przeniesiemy się na ¦l±sk zielony, pachn±cy drewnem starych chat i na ¦l±sk mieni±cy się czerwieni± cegieł ko¶ciołów i familoków. Poznamy urokliwe zaułki i tajemnicze miejsca, które mijamy podczas swoich codziennych wędrówek.
29 maja
Punktem wyj¶cia kolejnego spotkania będ± ¶l±skie obrzędy i zwyczaje zwi±zane ze ¶więtowaniem uroczysto¶ci rodzinnych. Wykład prowadzony będzie w oparciu o ekspozycję na wystawie etnograficznej Ach, co to był za ¶lub!
26 czerwca
Ostatnie spotkanie z cyklu stanowić będzie swoiste podsumowanie rozważań o ¶l±skiej mowie i jej miejscu w życiu Górno¶l±zaków. Efektem wspólnej debaty nad kodyfikacj± będzie ¶labikorz (elementarz) nawi±zuj±cy do wystawy ¦l±skie ABC według Pawła Wróbla w Galerii Sztuki Pogranicza. Muzeum ¦l±skie

Bez makówek nie ma Wigilii
W naszym domu, na ¶wi±tecznym stole szczególne miejsce zajmowały makówki. Bo też ten deser jest prawdziwym przysmakiem.
Sposób przyrz±dzenia:
Bułkę pokroić w kostkę. Zmielony mak zalać gor±cym mlekiem i gotować na wolnym ogniu 10 minut. W czasie gotowania dodać pokrojone orzechy i migdały oraz rodzynki i masło. Mieszać, aby masa się nie przypaliła. Pod koniec gotowania dodać cukier.
Proponuję makówki słodzić miodem (najlepszy jest gryczany) i dodawać go do masy po zdjęciu z ognia i lekkim przestudzeniu. Zalać pokrojone bułki i delikatnie wymieszać. Przełożyć do salaterki, a jak makówki całkowicie wystygn±, posypać je tart± czekolad±. (...) NTO 2009.12.24, Maria Żmija-Glombik Bez makówek nie ma prawdziwej Wigilii

¦l±ski węzeł już otwarty!
Największe skrzyżowanie autostradowe w Polsce, czyli węzeł So¶nica w Gliwicach, ma być dzi¶ wreszcie otwarte! Tę długo wyczekiwan± informację podała wczoraj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Jeszcze wczoraj po węĽle ł±cz±cym autostradę A1, A4 i DK44 (czyli ul. Pszczyńsk±) kr±żyli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i GDDKiA. Sprawdzali, czy na swoim miejscu jest m.in. ponad 250 znaków drogowych, bariery na łukach i oddzielaj±ce jezdnie. Jan Spychała, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, powiedział PDZ, że ¶roda jest formalnie ostatnim dniem na odbiory techniczne.
- Moi inspektorzy nie stwierdzili większych uchybień. Wcze¶niej nie zgłosiła ich policja i straż pożarna. Odbiory zostałyby zakończone wcze¶niej, gdyby bardziej sprzyjała nam pogoda. To była żmudna robota, bo przecież sam węzeł liczy 33 km - mówi Jan Spychała.
Pozwolenie na użytkowanie będzie miało charakter tymczasowy. Na węĽle wci±ż bowiem trwaj± prace budowlano-bitumiczne i wykończeniowe. Szlaban stoi też w ci±gu A1 na zabrzański węzeł Maciejów, którego budowa wci±ż trwa.
- Trzeba się więc będzie jeszcze liczyć z niewielkimi utrudnieniami - dodaje Dorota Marzyńska, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA. (...)
Barierki utrudniaj±ce wjazd na budowany od lipca zeszłego roku węzeł maj± być usunięte dzi¶ o godz. 16. Ze względu na okres przed¶wi±teczny i fakt, że termin uruchomienia inwestycji był tak niepewny, przedsięwzięcie warte 853 mln złotych zostanie otwarte bez fanfar, przecinania wstęgi i przemówień. Dziennik Zachodni 2009.12.23, Joanna Heler, Dorota Niećko Węzeł So¶nica już otwarty!

© WrocławStolica¦l±ska.pl 2007-2018 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz