Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Artykuły
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
STRONY WARTE POLECENIA
Wrocław Wratislaviae Amici
Serwis o dolno¶l±skim Wrocławiu
Secesyjny Wrocław
Wrocławskie kamienice z przełomu wieku
Industrialny Wrocław
Przestrzenie przemysłowe i poprzemysłowe Wrocławia
Wrocław dawniej
Porównanie starych i nowych widoków Wrocławia
Breslau 1933-1945
Narodowy socjalizm i ruch oporu we Wrocławiu 1933-1945
Wirtualna wycieczka po Wrocławiu
Panoramiczne zdjęcia Wrocławia, Dolnego ¦l±ska i nie tylko...
Urz±d Miasta Wrocławia
Serwis internetowy wrocławskiego magistratu
Wrocławski portal
Portal informacyjny prowadzony przez Urz±d Miasta
Miasto Wrocław
Komercyjny portal informacyjny Wrocławia
Breslau-Wrocław
Niemieckojęzyczny serwis o przedwojennym Wrocławiu
Wrocław z wyboru
Bardzo tre¶ciwy blog o Wrocławiu
Wrocław Dzień i Noc
Blog Wrocławianina, ¦l±zaka, Europejczyka...

W tym miejscu przedstawia- my warto¶ciowe strony. Wyszukujemy je, ale można je nam też zaproponować. Je¶li chcesz, by znalazł sie tu link do Twojej strony, zamie¶ć na niej nasz link:
<a title="Wrocław" href="http:// slaskwroclaw.info">
Portal SlaskWroclaw.info</a>
i zgło¶ ten fakt promocji
Szczególnie polecamy:
Fundacja Opus Organi
Marek Krajewski
Towarzystwo Upiększania
Miasta Wrocławia
Pueri Cantores
Wratislavienses
Towarzystwo Przyjaciół
Brochowa
Pami±tki z Wrocławia
Czerwony Baron
Neony we Wrocławiu
¦l±skie Towarzystwo Genealogiczne

Dolny ¦l±sk Visit Silesia
Serwis Dolno¶l±skiej Organizacji Turystycznej z bogat± baz± adresów obiektów turystycznych
Serwis turystyczny Dolnego ¦l±ska
Informacje o regionie przydatne dla turystów
¦l±sk ¶redniowieczny
Zdjęcia zabytków Dolnego ¦l±ska i nie tylko...
Zamki Dolnego ¦l±ska
Serwis o dolno¶l±skich zamkach lub ich ruinach - przedstawia historię, zdjęcia i plany zamków
Pałace i dwory Dolnego ¦l±ska
Serwis zawieraj±cy fotografie, plany i opisy ponad 100 dolno¶l±skich pałaców i dworów
ZlikwidujMY Lubuskie!
Serwis agituj±cy na rzecz likwidacji województwa lubulskiego, składaj±cego się z czę¶ci 5 regionów, m.in. Dolnego ¦l±ska.
Górny ¦l±sk Zobacz ¦l±sk
Zdjęciowy, tekstowy i dĽwiękowy serwis nie tylko
o Górnym ¦l±sku...
Pů našymu
Serwis informacyjny po górno¶l±sku
Marek Locher
Zdjęcia przestrzeni postindustrialnej
województwa ¶l±skiego
Humor ¶l±ski
Charakterystyczny górno¶l±ski humor
¦l±skie Województwo
Informator Regionalny województwa ¶l±skiego
Opole
Portal Opola - stolicy Górnego ¦l±ska

Serwisy tematyczne Wrocławia:
Wrocław Rock Portal - informacje o zespołach, koncertach i wydarzeniach muzycznych we Wrocławiu.
Rowerowy Wrocław - serwis wrocławskich rowerzystów z informacjami na temat dróg rowerowych we Wrocławiu.
Czas Dzieci - wrocławski portal informacyjno-rozrywkowy dla rodziców i dzieci.
Wrocek.pl - portal społeczno¶ci Wrocławia z baz± wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.
Pora.pl - społeczno¶ciowy portal kultury miejskiej opisuj±cy wydarzenia i miejsca.
Wrocławski Portal Studencki - informacje o studiach, pracy, imprezach, tanich noclegach itp.

Inicjatywy dla Wrocławia:
Fundacja Opus Organi - Fundacja Opus Organi za cel postawiła sobie odbudowanie wielkich organów Michaela Englera młodszego w ko¶ciele ¶w. Elżbiety we Wrocławiu. Ten wspaniały instrument, o którym mówiono, że jest głosem ¦l±ska, spalił się 9 czerwca 1976. Wrocław stracił swoje najcenniejsze organy. Teraz ma szanse je odzyskać.
Marek Krajewski - Oficjalna strona Marka Krajewskiego, gdzie zawarte s± opisy jego ksi±żek, wywiady, fotografie, a także blog autora.


Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Niektórzy mieszkaj± tu od urodzenia, inni przyjechali tu na studia i zostali. Każdy zajmuje się czym¶ innym. S± w różnym wieku i maj± różne zainteresowania. Jedna rzecz ich ł±czy- Wrocław. Kilku młodych ludzi postanowiło co¶ zrobić dla swojego miasta. Z pocz±tku wszyscy silnie interesowali się tym, co się we Wrocławiu buduje. Z czasem wielka pasja przerodziła się w Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, które nawi±zuje do istniej±cej przed II wojn± ¶wiatow± organizacji "Stadtverschönerungsverein Breslau". TUMW organizuje debaty dotycz±ce najnowszych projektów architektonicznych i urbanistycznych we Wrocławiu, współpracuje z samorz±dem oraz organami odpowiedzialnymi za stan miasta.
Klub Miło¶ników Komunikacji Zbiorowej - KMKZ gromadzi osoby pasjonuj±ce się transportem zbiorowym. Klub w szczególno¶ci zajmuje się wrocławsk± komunikacj± miejsk±. prowadzi też Zabytkow± Linię Tramwajow±.

O historii Wrocławia i ¦l±ska - Każdy, kogo interesuje historia ¦l±ska i Wrocławia może posłuchać cyklu wykładów Wrocławskiej Otwartej Wszechnicy Historycznej. Dzięki nim słuchacz zagłębi się w zakamarkach dawnego Wrocławia i innych ¶l±skich miast i pozna specyfikę i tradycję tych miejsc.
Wrocławskie Forum Komunikacyjne - zrzesza osoby zainteresowane przeszło¶ci±, teraĽniejszo¶ci± i przyszło¶ci± wrocławskiej komunikacji zbiorowej. Można tu znaleĽć ciekawe zdjęcia tramwajów i autobusów, najnowsze informacje o pojazdach wrocławskich przewoĽników, różne koncepcje rozwoju KZ we Wrocławiu.

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz