Polecamy:   Katowice   Woj. lskie   Stolica Grnego lska deutsch | english | esky | lnsk | schlsch
Wrocaw Dolny lsk

Wiadomoci
Artykuy
O Wrocawiu
lsk,DolnyiGrny
Dolnolzacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


POZNAJ WROCAW
Wrocaw jako garnizon wojskowy Jednostki stacjonujce przed 1939:
- Dowdztwo i Sztab VI Korpusu Armii Niemieckiej
- 11 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego (1818-1919)
- 11 Puk Grenadierw im. Krla Fryderyka III (2 lski) - (Grenadier-Regiment Knig Friedrich III. (2. Schlesisches) - Nr. 11) we Wrocawiu (Breslau)
- 51 Puk Piechoty (4 Dolnolski) - (4. Niederschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 51) we Wrocawiu (Breslau)
- 1 Przyboczny Puk Kirasjerw im. Wlk. Ks. Elektora (lski) - (Leibkrassier-Regiment Groer - Kurfrst
   (Schlesisches) Nr. 1) we Wrocawiu (Breslau)
- 6 Puk Artylerii Polowej im. von Peuckera (1 lski) - (Feldartillerie-Regiment von Peucker (1. Schlesisches)
   Nr. 6) we Wrocawiu (Breslau)
- Landwera - (Landwehrinspektion Breslau)
- Dowdztwo i Sztab VIII lskiego Korpusu Armijnego Reichswehry, od 1935 roku - Wehrmachtu

Jednostki stacjonujce po 1945 (rozwizane):
sztab 2 Korpusu Pancernego
- 3 eskadra lotnictwa cznikowego
- 3 Korpus Obrony Powietrznej Kraju
- 3 Korpus Obrony Powietrznej
- 6 Puk Zabezpieczenia
- 10 Saski Puk cznoci
- 11 Branderburski Puk Lotnictwa Myliwskiego
- Wysza Szkoa Oficerska Inynierii Wojskowej
- Wysza Szkoa Oficerska Wojsk Zmechanizowanych

Jednostki obecnie stacjonujce we Wrocawiu:
- 2 batalion dowodzenia OW
- 3 Baza Lotnicza
- 3 Brygada Radiotechniczna
- 3 eskadra lotnictwa transportowo-cznikowego
- 3 Korpus Obrony Powietrznej
- 3 Wze cznoci
- 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik
- 6 Rejonowa Baza Materiaowa
- 10 Wrocawski Puk Dowodzenia
- 31 batalion radiotechniczny
- Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego
- Delegatura Kontroli MON
- Komenda Garnizonu Wrocaw
- Orodek Analizy Skae OW
- lski Okrg Wojskowy
- Szkoa Podoficerska Wojsk Ldowych
- Wojewdzki Sztab Wojskowy
- Wojskowa Komenda Uzupenie Wrocaw 1
- Wojskowa Administracja Koszar
- Wojskowa Komenda Uzupenie Wrocaw 2
- Wojskowa Komenda Uzupenie Wrocaw 3
- Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocawiu
- Wojskowy Instytut Techniki Inynieryjnej
- Woskowy Sd Garnizonowy we Wrocawiu
- Wysza Szkoa Oficerska Wojsk Ldowych
- Oddzia andarmerii Wojskowej

Informacje: Wikipedia

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Gra   Wstecz