Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
ReklamaPOZNAJ WROCŁAW
Lista szefów Wrocławia
Prezydent Wrocławia Prezydent Wrocławia jest to urz±d przewodnicz±cego Zarz±du Miasta Wrocławia. Przed II wojn± ¶wiatow± nie było urzędu prezydenta miasta, istniał za to urz±d nadburmistrza. Bezpo¶rednio po II wojnie ¶wiatowej, aż do reformy organów władzy w Polsce w 1950, na urz±d ten wyznaczały swoich przedstawicieli bezpo¶rednio władze centralne. Pierwszym prezydentem był Bolesław Drobner, po nim Aleksander Wachniewski, a następnie Bronisław Kupczyński.

Po reformie w czerwcu 1950 rolę prezydentów miast przejęli przewodnicz±cy Miejskich Rad Narodowych, ten stan rzeczy obowi±zywał do grudnia 1973. W czerwcu 1975 poł±czono Miejsk± Radę Narodow± z Wojewódzk± Rad± Narodow±, a funkcję prezydenta Wrocławia pełnił (do czerwca 1984, kiedy funkcje te ponownie rozdzielono) wojewoda wrocławski.

Pocz±wszy od 4 czerwca 1990 prezydenta Wrocławia wybiera Rada Miasta bezwzględn± większo¶ci± głosów ustawowego swego składu, pochodz±cego z bezpo¶rednich wyborów samorz±dowych. Pierwszym wybranym w ten sposób prezydentem Wrocławia został Bogdan Zdrojewski (pełnił ten urz±d 11 lat, do maja 2001); po nim przez półtora roku prezydentem był Stanisław Huskowski, a od 19 listopada 2002 (drug± kadencję) urz±d ten piastuje Jacek Sutryk.

Prezydentowi podlega tzw. Departament Prezydenta
Departament Prezydenta podlegaj±:
- Biuro Prezydenta z jego Biurem Prasowym
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarz±dzania Kryzysowego, a w nim Centrum Zarz±dzania Kryzysowego
- Biuro Nadzoru Wła¶cicielskiego
- Biuro Współpracy z Zagranic±
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Promocji Miasta
- Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

Departament Prezydenta nadzoruje ponadto:
- Straż Miejsk±
- Komendę Miejsk± Policji
- Komendę Miejsk± Państwowej Straży Pożarnej

Informacje: Wikipedia

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz