Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


POZNAJ WROCŁAW
Tramwaje we Wrocławiu
Uruchomienie: 10 lipca 1877
Pełna długo¶ć linii: 258,2 km
Liczba linii: 23 (4 okresowe)
Liczba pojazdów: ok. 400
Prze¶wit toru: 1435 mm
Historia wr. tramwajów
Fotografie tramwajów
Tramwaje we Wrocławiu s± najstarszym systemem tramwajów elektrycznych w ¦l±sku i na terenie obecnej Polski. Składaj± się zasadniczo z 23 linii dziennych (linie nocne wycofano w 2003, zastępuj±c je liniami autobusowymi), a długo¶ć linii (tory o rozstawie 1435 mm) wynosi 258,2 km. W ich przebiegu znajduje się 6 zajezdni (przy czym 4 z nich s± używane) oraz 20 pętli. Operatorem wrocławskich tramwajów jest MPK Wrocław (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne).

Linie tramwajowe Wobec dużej ilo¶ci trwaj±cych od końca lat 90. remontów ulic we Wrocławiu bardzo trudno jest okre¶lić, ile różnych linii w mie¶cie funkcjonuje. W każdym razie linie podstawowe oznaczone s± numerami od 0 do 24 (przy czym "zerówka" jest lini± "okóln±", okr±żaj±c± miasto i występuje jako 0L - "lewe", oraz 0P - "prawe"). Od wielu lat nie jeżdż± na żadnej trasie "13", "18" i "19". Ponadto, na czas remontów niektóre linie zmieniaj± trasy (tramwaje wówczas oznakowane s± tablic± z czarnym numerem na tle żółtym, zamiast tradycyjnego białego), albo zastępowane s± tymczasowymi (np. na liniach skróconych). Linie tymczasowe zazwyczaj jako pierwsz± cyfrę numeru maj± "7", a druga cyfra pochodzi często z numeru tramwaju wycofanego/skróconego (np. "71" zastępowała przez pewien czas "jedynkę" na znacznie skróconej trasie, a "75" - "piętnastkę"). Ponadto, w czasie większych imprez (np. w Hali Ludowej albo na Stadionie Olimpijskim) uruchamiane s± linie dodatkowe ("ekstra"), tradycyjnie od lat oznaczane liter± "E"; trasa takiej linii podawana jest zawczasu do wiadomo¶ci publicznej w prasie. Natomiast na Wszystkich ¦więtych uruchamianych jest co roku kilka dodatkowych linii, ł±cz±cych ze sob± wrocławskie cmentarze oraz węzłowe punkty miasta (dworce PKP itp.). Linie te oznaczane s± liter± "E" oraz cyfr±, np. "E1", "E7" i kursuj± ze zwiększon± częstotliwo¶ci±. Istnieje także teoretycznie (od lat nie kursuje w zwi±zku z ci±głymi remontami na jej trasie) linia-kawiarenka "Baba Jaga" obsługiwana zabytkowym tramwajem LH Standard.

Tabor tramwajowy Obecnie we Wrocławiu eksploatuje się liniowo pięć typów tramwajów: Konstal 102Na, Konstal 105Na, Protram 204 WrAs, Protram 205 WrAs i Škoda 16 T . Wagony typu 105Na poddawane s± rozmaitym modernizacjom (po modernizacji oznaczane s± jako 105NWr), natomiast 102Na maj± zostać wycofane do końca roku 2009. Z pocz±tkiem lat 90. XX wieku zaprzestano we Wrocławiu zakupów nowych wagonów. Aż do 2004 wykonywano jedynie remonty i modernizacje (tylko wozy Konstal 105N, Konstal 105Na). W 2005 zakupiono dwa 2-wagonowe składy Protram 204 WrAs, a w 2006 kolejne dwa składy tego typu. W grudniu 2006 i styczniu 2007 do taboru doł±czyły 2 niskopodłogowe wozy Protram 205 WrAs. Od grudnia 2006 do Wrocławia dostarczane s± niskopodłogowe wagony Škoda 16 T (wyprodukowane przez firmę Škoda Holding), docelowo ma być ich 17.
Choć wrocławskie tramwaje kojarzy się powszechnie z uwiecznionym w piosence Marii Koterbskiej niebieskim malowaniem, nosiły one w swojej historii bardzo różne barwy - czytaj więcej.

Zajezdnie We Wrocławiu znajduje się 6 zajezdni, z czego 4 używane s± w ruchu liniowym:
Zajezdnia tramwajowa nr 1 - Gaj (ul. ¦lężna)
Zajezdnia tramwajowa nr 2 - Ołbin (ul. Słowiańska)
Zajezdnia tramwajowa nr 4 - Borek (ul. Powstańców ¦l±skich)
Zajezdnia tramwajowa nr 6 - D±bie (ul. Tramwajowa)
Zajezdnia tramwajowa nr 5 na ul. Legnickiej (Popowice) jest obecnie siedzib± firmy Protram oraz zal±żkiem muzeum komunikacji, zajezdnia nr 3 przy ul. Ołbińskiej mie¶ci zakład torowy, natomiast zajezdnia na ul. Krakowskiej (Rakowiec) pełni rolę zajezdni autobusowej prywatnego przewoĽnika.
Widoczna na mapie sieci z 1911 zajezdnia Elektrische Straßenbahn Breslau przy ul. Grabiszyńskiej (Grabiszyn) została zlikwidowana jeszcze przed II wojn± ¶wiatow± i pełni dzi¶ rolę zajezdni autobusów MPK. W zajezdni tej w roku 1980 powstała wrocławska "Solidarno¶ć", co upamiętniono w następnym roku granitow± tablic± wmurowan± obok bramy wjazdowej. Pod tablic± t± mieszkańcy Wrocławia od chwili jej powstania składaj± kwiaty, co przez czas trwania stanu wojennego było pretekstem do interwencji milicji, które niekiedy przekształcały się w lokalne zamieszki.

Przyszło¶ć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia rezerwuje teren dla dalszego przedłużania linii tramwajowych (m.in. do Kozanowa, na Nowy Dwór, Gaj, Psie Pole). W 2006 rozpoczęto przygotowania do budowy linii na Gaj (do ul. ¦wieradowskiej) w ramach przebudowy ul. Bardzkiej. W ramach oszczędno¶ci zawieszone s± niektóre istniej±ce linie (obecnie "23"). Planuje się także zakupy nowego taboru. Do końca 2007 roku do Wrocławia powinny zostać dostarczone wszystkie 17 sztuk niskopodłogowych tramwajów Škoda 16 T (zamówione jeszcze w 2006 roku), a także (zamówione w połowie roku 2007) 2 składy wagonów Protram 204 WrAs i 4 wagony [Protram 205 WrAs]] (trójczłonowe, z 22% niskiej podłogi).


Ciekawostki:
- tramwaj konny posiadał we Wrocławiu pierwszeństwo przejazdu przed tramwajem elektrycznym,
- od lat 20. do II wojny ¶wiatowej kursował we Wrocławiu bagażowy tramwaj pocztowy, ł±cz±c pocztę dworcow± przy ul. Małachowskiego z now± poczt± główn± przy ul. Krasińskiego,
- ze względu na gor±ce i suche lato otwarte wagony letnie budowano we Wrocławiu do lat 30., podczas gdy w innych miastach niemieckich całkiem z nich zrezygnowano,
- jeden z przekazanych w 1949 Warszawie jako "Dar tramwajarzy m. Wrocławia w pierwsz± rocznicę zjednoczenia Ruchu Robotniczego" wagonów LH Maximum służył w stolicy jako żłobek; wagon o numerze taborowym 500 wyposażono w kojce i łóżeczka, a w przystosowanej doczepie typu P14 podróżowali rodzice dzieci; wagon-żłobek działał do 15 czerwca 1958,
- o niebieskich wrocławskich tramwajach ¶piewała Górno¶l±zaczka Maria Koterbska w utworze "Wrocławska piosenka".

Informacje: Wikipedia

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz