Polecamy:   Katowice   Woj. Śląskie   Stolica Górnego Śląska deutsch | english | česky | ślőnský | schläsch
Wrocław Dolny Śląsk

Wiadomości
Artykuły
O Wrocławiu
Śląsk,DolnyiGórny
Dolnoślązacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


POZNAJ WROCŁAW
Wrocławskie Stare Miasto
Nowe Miasto Wrocławia
Stare Miasto jest najstarszą częścią lewobrzeżnego Wrocławia, wywodzącą się z trzynastowiecznego miasta lokacyjnego.

Rozwój przestrzenny Starego Miasta Najstarszą część Wrocławia stanowi zasiedlony co najmniej od IX wieku Ostrów Tumski (wchodzący dziś w obręb dzielnicy Śródmieście), wkrótce powstały towarzyszące mu osiedla na prawym i lewym brzegu Odry. Już w XII wieku istniał na lewym brzegu rzeki plac targowy (w rejonie dzisiejszej Hali Targowej i placu Nankiera). Tereny na północ od dzisiejszego pl. Nankiera i ul. Uniwersyteckiej należały do domeny książęcej i nie wchodziły w skład późniejszego miasta lokacyjnego. Książęta piastowscy osadzili tam Żydów, fundowali klasztory a także posiadali własne dwory.

W XIII wieku dokonano kilkakrotnej lokacji miasta na prawie magdeburskim, przy czym na temat kolejności rozwoju przestrzennego miasta istnieją sprzeczne opinie naukowców. Skąpych informacji dostarczają różnorakie zapiski na temat fundacji, konsekracji kościołów parafialnych (św. Wojciecha, św. Andrzeja i św. Wawrzyńca), a także wykopaliska archeologiczne. Pierwszych lokacji dokonano jeszcze za rządów Henryka Brodatego, zapewne po 1212. Powstały w ten sposób kolejno dwa założone na ortogonalnej siatce geometrycznej osiedla: określane w 1214 jako Skultetas a w 1226 jako Civitas Wratislaviensis (Miasto Wrocławskie) oraz istniejące od około 1230 Novum Forum (Nowy Targ). Prawdopodobnie pierwsze z nich zajmowało obszar w rejonie ulic Piaskowej, św. Katarzyny, Wita Stwosza i Łaciarskiej (a zatem wokół dzisiejszego Nowego Targu), zaś drugie (mimo zbieżności nazw) - wokół placu znanego dziś jako Rynek. Granicę jurysdykcji osiedli wyznaczała najprawdopodobniej dzisiejsza ul. Szewska Inna hipoteza mówi, że wraz z założeniem dzisiejszego Rynku nastąpiło wytyczenie miasta w obrębie istniejącej do dziś Fosy, zaś później przejściowo je pomniejszono.

W czasie najazdu mongolskiego w 1241 osiedla uległy zniszczeniu, a odbudowano je przeprowadzając ponowną lokację, łącząc je w jedno miasto i otaczając obrębem obronnym przebiegającym w linii dzisiejszej Trasy W-Z. Zapewne połączenie wytyczonych wcześniej miast spowodowało zaburzenie siatki geometrycznej między Rynkiem a Nowym Targiem. Już w 1261 rozszerzono miasto do nowej, zewnętrznej Fosy, a w 1263 założono niezależne Nowe Miasto, włączone do głównego miasta w 1327.

Niewielkie rozszerzenia terenu miasta miały miejsce, gdy rozbudowywano fortyfikacje. Dopiero w związku z decyzją o ich zburzeniu w 1808 rozszerzono Wrocław poza obszar Starego i Nowego Miasta.

W czasie II wojny światowej Stare i Nowe Miasto uległy silnym zniszczeniom. W czasie odbudowy położono ze względów ideologicznych nacisk na zachowanie obiektów pochodzących z epoki gotyku, a zatem z czasów rządów piastowskich. Wiele bardziej uszkodzonych, lecz nowszych obiektów rozebrano, aby pozyskać cegłę. Poza gotyckimi kościołami odbudowa koncentrowała się wpierw na okolicach Rynku, dążąc do odtworzenia stanu z początku XIX wieku. Następnie zrezygnowano z historyzującej zabudowy, wznosząc budynki mieszkalne o charakterze modernistycznym.

Obecnie oba dawne miasta posiadają status osiedla Stare Miasto, leżące na terenach dzielnicy o tej samej nazwie.

Ważniejsze obiekty architektoniczne Starego Miasta Architektura historyczna do 1808:
- Ratusz
- kościół św. Wojciecha (do 1226), później klasztorny dominikanów
- kościół św. Marii Magdaleny, dawniej św. Andrzeja, farny, po 1526 protestancki, obecnie polskokatolicki
- kościół św. Elżbiety, dawniej św. Wawrzyńca, farny, po 1526 protestancki, obecnie ponownie katolicki
- kościół św. Barbary, po 1526 protestancki, od 1963 cerkiew
- kościół św. Krzysztofa, po 1526 i obecnie protestancki
- kościół św. Wincentego, dawniej św. Jakuba (pl. Nankiera), franciszkanów, później premonstratensów, obecnie katedra greckokatolicka
- kościół św. Klary i św. Jadwigi (pl. Nankiera), klarysek, później urszulanek
- kościół św. Macieja (pl. Nankiera/Szewska), szpitalników
- kościół św. Agnieszki (Szewska), szpitalników, zniszczony
- kościół Bożego Ciała (ul. Świdnicka), joannitów
- kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława (ul. Świdnicka), augustianów-eremitów, później franciszkanów
- kościół św. Antoniego (ul. św. Antoniego), franciszkanów, później elżbietanek i następnie salezjan
- kościół Imienia Jezus (pl. Uniwersytecki), jezuitów
- kościół św. Katarzyny (ul. św. Katarzyny), dominikanek
- kościół Opatrzności Bożej, zwany Dworskim
- zespoły klasztorne
- rezydencje władców
- zamek cesarski, zburzony
- pałac królewski
- Synagoga pod Białym Bocianem
- obiekty handlu i rzemiosła
- Sukiennice i Dom Płócienników (ul. Sukiennice), zburzone
- Wielkie Jatki (ul. Jatki)
- Małe Jatki (ul. Kotlarska/Krowia), zburzone
- stara rzeźnia (ul. Rzeźnicza/ul. Grodzka), zburzona
- słodownia (ul. Widok), w większej części zburzona

Obiekty powstałe po rozszerzeniu miasta:
- obiekty użyteczności publicznej
- Opera Dolnośląska (ul. Świdnicka)
- Nowa Giełda (ul. Krupnicza)
- Nowy Ratusz (Rynek-Ratusz)
- Kasa Oszczędności i Biblioteka Miejska, obecnie Biblioteka Uniwersytecka (ul. K. Szajnochy)
- obiekty handlowe
- Hala Targowa (ul. Piaskowa)
- dawny dom handlowy Barasch (Rynek 32)
- dom towarowy Petersdorff (ul. Szewska)

Informacje: Wikipedia

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz