Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Artykuły
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
ARTYKUŁY
Dzwon Grzesznika Dzwon Grzesznika waż±cy 113 cetnarów (ponad 7 ton) odlany został najprawdopodobniej 17 lipca 1386 roku przez wybitnego wrocławskiego ludwisarza Mateusza Wildego i wisiał w południowej wieży ko¶cioła ¶w. Marii Magdaleny. Chociaż wcale nie był najpotężniejszym dzwonem Wrocławia (wielki dzwon fary ¶w. Elżbiety był dwukrotnie większy), z pewno¶ci± należał do najsłynniejszych w naszej czę¶ci Europy.


Ko¶ciół ¶w. Marii Magdaleny

Dzwon Grzesznika
Legenda głosi, że giser zostawił ucznia przy kotle z wrz±cym metalem i nakazał mu pilnowanie warsztatu. Czeladnik jednak chciał sprawdzić, jak wygl±da roztopiony metal i odkręcił kurek. Wtedy wybiło czop i cała zawarto¶ć kadzi spłynęła do formy. Chłopiec pobiegł do ludwisarza, aby wytłumaczyć, co się stało i przeprosić ludwisarza za zniszczenie wielkiego dzieła. Mistrz Mateusz w gniewie wbił nóż w pier¶ czeladnika i prędko wrócił do warsztatu. Okazało się jednak, że dzwon został perfekcyjnie odlany. Za zabójstwo skazano gisera na ¶mierć. Miał jeszcze prawo do ostatniej pro¶by. Mistrz pragn±ł jedynie usłyszeć, jak brzmi nowe dzieło, które stworzył dla ko¶cioła farnego ¶w. Marii Magdaleny. Zezwolono więc, aby przy egzekucji ludwisarzowi towarzyszył dĽwięk jego dzwonu. W południe na Rynku ustawiono szafot. Nad miastem zabrzmiał dono¶ny dĽwięk.

Wrocławianie nazwali nowy dzwon Dzwonem Biednego Grzesznika. Jego bicie odprowadzało skazańców na ¶mierć oraz witało p±tników, którzy przybyli do ¶l±skiej stolicy. Z czasem bardzo mocno wrósł w tradycję Wrocławia, staj±c się jednym z najważniejszych symboli Miasta. Słynn± legendę wykorzystał pisz±c balladę Der Glockenguß zu Breslau Wilhelm Müller. Tłumaczenia na język polski dokonał pan Roman Kołakowski.

Podczas obu wojen ¶wiatowych Dzwon Grzesznika nie podzielił losu wielu innych dzieł ludwisarskich i nie został przetopiony na działa. Ko¶ciół ¶w. Marii Magdaleny przetrwał II wojnę ¶wiatow± bez większych strat. 17 maja 1945 roku, już po zakończeniu działań wojennych we Wrocławiu, w ¶wi±tyni wybuchł skład amunicji, najprawdopodobniej podpalony przez radzieckich żołnierzy pl±druj±cych i dewastuj±cych konaj±ce miasto.

W mgnieniu oka ko¶ciół stracił prawie wszystkie dachy. Z obu wież z jękiem spadły renesansowe hełmy. Mostek Pokutnic w jednej chwili przestał istnieć. Wieża południowa została rozpruta wzdłuż na pół. Dzwon Grzesznika spadł, wydawszy ostatnie rozpaczliwe dĽwięki, rozbił się o bruk i zamilkł na zawsze.

Dzi¶ ko¶ciół ¶w. Marii Magdaleny, niegdy¶ duma Wrocławian, stoi niemy i pozbawiony swojej korony. My, Wrocławianie, mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszło¶ci zobaczymy potężne wieże zwieńczone pięknymi hełmami oraz usłyszymy symbol stolicy ¦l±ska - legendarny Dzwon Grzesznika.

Tomasz Sielicki
© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz