Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Artykuły
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
Z ŻYCIA WROCŁAWIA
500 kg niewybuchu, ewakuowano tysi±ce osóbPół tonowy pocisk, blisko 3 tys. ewakuowanych osób, kilkana¶cie ulic wył±czonych z ruchu w centrum Wrocławia i wspólne działania informacyjno-ewakuacyjne służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - to bilans działań po odnalezieniu największego w ci±gu ostatnich lat niewybuchu.

Fot.
Pocisk lotniczy z okresu II wojny ¶wiatowej wykopali wczoraj robotnicy prowadz±cy prace budowlane przy ulicy Braniborskiej. Miejsce to, natychmiast zabezpieczyli policjanci i pilnowali cał± noc, do czasu rozpoczęcia działań przez patrol saperski. Akcja służb przyniosła poż±dany efekt i wszystko odbyło się bezpiecznie.

Wczoraj po godzinie 14.00, na placu budowy przy ulicy Braniborskiej we Wrocławiu, robotnicy prowadz±cy wykop, natrafili na pocisk lotniczy z okresu II wojny ¶wiatowej. Miejsce od razu zabezpieczyli policjanci i powiadomili funkcjonariuszy z patrolu saperskiego. Wstępnie obszar zagrożony okre¶lono na blisko pół kilometra. Z uwagi na ten fakt, akcję ewakuacyjn± oraz wydobycie pocisku zaplanowano na sobotę rano.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, pierwsze dziania informacyjne, maj±ce na celu przekazanie wiadomo¶ci o zagrożeniu, rozpoczęły już w pi±tek po południu.

Z uwagi na zagrożenie, miejsce znalezienia niewybuchu wrocławscy policjanci zabezpieczyli przez cał± noc.

W sobotę od wczesnych godzin porannych rozpoczęto działania ewakuacyjne. Policjanci współdziałaj±c z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Pogotowiem Ratunkowym, ewakuowali ł±cznie blisko 3 tys. osób. Sprawę utrudniała gęsto¶ć zaludnienia oraz fakt, że czę¶ć objętego zagrożeniem obszaru zamieszkiwały starsze osoby i z niepełnosprawno¶ci±. Funkcjonariusze docierali do każdych drzwi informuj±c o istniej±cym zagrożeniu i pomagali mieszkańcom w ewakuacji.

Osoby zamieszkuj±ce ten teren, mogły schronić się w specjalnie podstawionych autobusach lub na terenie jednej z pobliskich szkół.

Na pewien czas, w strefie prowadzonych działań, zamknięty został ruch pieszy oraz pojazdów, a policjanci dla samochodów przemieszczaj±cych się w tym rejonie wyznaczyli objazdy.

Po zakończonej ewakuacji budynków mieszkalnych i firm, patrol saperski zabezpieczył i wywiózł pocisk na poligon. Wtedy okazało się, że nie był on 250, lecz 500 kilogramowy.

Akcja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przyniosła poż±dany efekt i wszystko odbyło się bezpiecznie.

KMP Wrocław, asp. szt. Łukasz Dutkowiak
2019-03-09
© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz