Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
Z ŻYCIA WROCŁAWIA
Dzwony fary miejskiej ¶w. ElżbietyCykl artykułów Dzwony Wrocławia ma na celu przedstawienie dawnych oraz obecnych dzwonów znajduj±cych się we wrocławskich wieżach. Uzupełnieniem artykułów s± nagrania, dzięki którym można się dowiedzieć, jak wygl±daj± i brzmi± dzwony we Wrocławiu.

Fot. Tomasz Sielicki
Nad mieszczańskimi kamienicami majestatycznie wznosi się potężna wieża Fary ¶w. Elżbiety. Niegdy¶ ko¶ciół farny posiadał podobnie jak Katedra osiem dzwonów. Największym był waż±cy 11 ton Dzwon Dwunastu Apostołów odlany przez mistrza wrocławskiego Georga Mildego w 1507 roku (swój warsztat Georg Milde miał przy ulicy ¶w. Antoniego, która wówczas nosiła nazwę ulicy Psiej). Niestety w 1914 roku Dzwon Dwunastu Apostołów pękł.
Dzi¶ w wieży ko¶cioła ¶w. Elżbiety wisz± trzy dzwony (s± to oryginalne dzwony miejskiej fary). Najmniejszy został wykonany w 1460 roku. Na płaszczu znajduje się płaskorzeĽba przedstawiaj±ca grupę ukrzyżowania. Na górnej krawędzi natomiast można odczytać napis:

*O REX *GLORIE *VENI *CUM *PACE * AVE MARIA* GRATIA *PLENA *DOMINUS TECUM *ANNO *DOMINI MCCCCLX
(O królu chwały przyb±dĽ w pokoju Zdrowa¶ Mario łaski¶ pełna Pan z Tob±)
Podczas pożaru w 1976 pękł. Obecnie jest on nie podł±czony i nieużywany.

¦redni dzwon (waż±cy 3500 kg) odlał mistrz Mathias Haubnitz z Brna w 1471 roku. Na hełmie dzwonu widnieje napis IHS oraz po drugiej stronie:

*O REX *GLORIE *VENI *CUM *PACE ** MATHIAS HAUBNICZ*
(O Królu Chwały przyb±dĽ w pokoju Mathias Haubnitz)

Na płaszczu znajduj± się płaskorzeĽby dwunastu apostołów, grupa ukrzyżowania oraz patroni ko¶cioła (¶w. Elżbieta i ¶w. Wawrzyniec) w towarzystwie Maryi z Dzieci±tkiem, a także napis mówi±cy o roku wykonania dzieła ludwisarskiego. Dzwon ów także uległ uszkodzeniu i nie jest używany.

¦redni dzwon - próba dĽwięku

Największy dzwon, który wisi dzi¶ na pi±tej kondygnacji wieży, wykonano w odlewni Torgau-Lauchhammer. Jest wykonany ze staliwa i waży 4678 kg. Został odlany w 1923 roku jako t. zw. Heldenglocke (Dzwon Bohaterów) dla upamiętnienia ofiar i poległych członków parafii elżbietańskiej podczas I Wojny ¦wiatowej. Napis na krawędzi górnej brzmi:

DEN HELDEN DES WELTKRIEGES ZUM EHRENDEN GEDÄCHTNIS 1923
(Bohaterom wojny ¶wiatowej na chwalebn± pami±tkę 1923)

UNSER GLAUBE IST DER SIEG
(Nasza wiara jest zwycięstwem)

Ponieważ wieża jest nadwerężona po ostatnim pożarze, dzwon jest nieruchomy. Uderza serce napędzane łańcuchami.

Duży dzwon - 17 30

Dzwon bije codziennie o godzinie 17 30 a w niedziele dodatkowo o 11 30. 15 grudnia 2008 roku dokonana została konserwacja napędu serca i po trzymiesięcznej przerwie dzwon znów jest uruchamiany.


Tomasz Sielicki (autor pragnie złożyć podziękowania panu doktorowi Piotrowi Oszczanowskiemu za informacje na temat historii dzwonów elżbietańskich)
Encyklopedia Wrocławia, J. Harasimowicz, 2006, Das Breslau Lexikon, G. Scheuermann, 1994.
© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz