Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
Z ŻYCIA WROCŁAWIA
Mamy propozycje flag Dolnego ¦l±ska!Radni sejmiku przygotowali nowy wzór flagi Dolnego ¦l±ska. Nie ma na niej herbowego czarnego orła. Jednym z elementów nowej flagi jest biały poprzeczny pas zwieńczony krzyżem. Pochodzi z przepaski Henryka Pobożnego widniej±cej na herbowym czarnym orle.

Fot. Agencja Gazeta
Dolny ¦l±sk nie ma flagi od pół roku. W styczniu radni sejmiku odwołali obowi±zuj±cy od 2001 roku wzór - flagę z herbowym czarnym orłem na biało-czerwonym tle. Była ona niezgodna z zasadami heraldyki, bo na barwach narodowych nie można umieszczać żadnych innych symboli. Nad propozycj± nowej flagi pracowała sejmikowa komisja, która zaprosiła specjalistów, m.in. heraldyków i plastyków. S± już gotowe dwa wzory. Spo¶ród nich radni sejmiku wybior± jeden.

Piotr Milczanowski (PiS), szef komisji ds. flagi: - Barwy flagi w obu propozycjach wywiedzione s± z herbu Dolnego ¦l±ska. A więc mamy tu kolory złoty, czarny i biały. To znaczy, że projekty spełniaj± wymogi tradycji historycznej.

Jednym z elementów nowej flagi jest biały poprzeczny pas zwieńczony krzyżem. Pochodzi z przepaski Henryka Pobożnego widniej±cej na herbowym czarnym orle.

Dlaczego orła nie ma już na fladze?

Milczanowski: - Przepaska doskonale go zast±pi. Jest rozpoznawalna w regionie. Występuje w herbach przynajmniej 25 dolno¶l±skich miast i większo¶ci powiatów. To element charakterystyczny dla Dolnego ¦l±ska.

Prof. Ro¶cisław Żerelik, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, znawca tematyki heraldycznej: - Brak orła nie jest błędem. Flaga musi być od razu kojarzona, a uproszczenia s± wskazane. Przepaska Henryka Pobożnego jest wystarczaj±co piastowska. Trudno zarzucić, że projekt tej flagi nie odnosi się do polskiej historii tych ziem.

Prof. Żerelik, który brał udział w pracach komisji, uważa, że obie propozycje flag s± udane.

Innego zdania s± samorz±dowcy pierwszej kadencji sejmiku województwa, którzy uczestniczyli w uchwalaniu odwołanej w styczniu flagi. Jarosław Kurzawa był orędownikiem umieszczenia orła na biało-czerwonych barwach narodowych: - Orzeł jest w herbie, więc dlaczego nie ma go na fladze? Poprawno¶ć historyczna jest oczywi¶cie ważna, ale te nowe propozycje s± jakie¶ smutne i żałobne.

Prof. Jan Waszkiewicz, pierwszy marszałek województwa, przed laty był oponentem Kurzawy i krytykował umieszczenie orła na barwach narodowych. - Ponura jaka¶ ta flaga. Przecież takie symbole s± po to, by podrywały ludzi do boju! Patrz±c na tę flagę, uważam, że byłoby to trudne.

Tymczasem komisja, która pracowała nad flag±, opracowała także wzór chor±gwi Dolnego ¦l±ska. To nowo¶ć, bo region do tej pory nie miał takiego symbolu. Czarny herbowy orzeł umieszczony na złotym tle widnieje wła¶nie na chor±gwi.

Milczanowski: - Historycznie chor±gwie służyły do oznakowania siedzib władz, a flagi do oznakowania terytorium. To oznacza, że na budynku urzędu marszałkowskiego będzie powiewać chor±giew z orłem.

Flaga natomiast ma być stosowana na przykład na dokumentach urzędu marszałkowskiego czy folderach reklamowych regionu.

Waszkiewicz i Kurzawa: - To może chor±giew z orłem by wystarczyła?

Teraz dwa wzory flagi i chor±gwi trafi± po obrady sejmiku. Prawdopodobnie już na wrze¶niowej sesji radni wybior± nowy obowi±zuj±cy projekt.
1) Na projektach nowej flagi województwa nie ma czarnego herbowego orła. Biały poprzeczny pas zwieńczony krzyżem wywiedziony został z przepaski Henryka Pobożnego, która widnieje w herbie. 2) To projekty chor±gwi województwa, w których wykorzystano herbowego orła. Różni± się czarnym pionowym pasem przy drzewcu. Jedna z tych chor±gwi wkrótce ma zawisn±ć na budynku urzędu marszałkowskiego.

Wojciech Szymański
Gazeta Wyborcza, 2008-08-03, "Nowa flaga Dolnego ¦l±ska będzie bez orła"
© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz