Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
Z ŻYCIA WROCŁAWIA
¦l±zacy z Wrocławia zrzeszaj± sięW stolicy ¦l±ska, Wrocławiu, powstało oddolne stowarzyszenie miło¶ników ¦l±ska - Silesia Restituta. Organizacj± zamierza dbać o ¦l±sk i jego mieszkańców, a zasięg jej działania obejmuje cały ¦l±sk (Dolny i Górny).

Fot. Silesia Progress
Główne powody powstania Silesia Restitua:

* Władze powojennej Polski zniszczyły ¶l±sko¶ć Dolnego i większej czę¶ci Górnego ¦l±ska
* Wrocław stracił swoj± centraln±, stołeczn± pozycję na ¦l±sku
* Ponad 50 lat anty¶l±skiej propagandy doprowadziło do stanu, gdy społeczeństwo polskie negatywnie ocenia mieszkańców ¦l±ska
* Mieszkańcy ¦l±ska i Polski nie wiedz±, gdzie leży ¦l±sk i jakie miasto jest jego stolic±
* Z powodów wymienionych wyżej, mieszkańcy ¦l±ska nie czuj± się ¦l±zakami
* Zarówno władze regionu, jak i media, nie robi± nic aby t± sytuację zmienić
* Próbuje się przekręcać prawdę historyczn±, polityczn±, geograficzn± i społeczn±
* Próbuje się zakwestionować wielokulturowo¶ć i wielonarodowo¶ć ¦l±ska

Wymienione wyżej powody były tylko impulsem, powodem do chęci zmiany obecnego stanu rzeczy. Przez prawie pół roku przyszli członkowie Silesia Restituta poznawali się nawzajem. Od Zielonej Góry po Katowice trwały dyskusje na temat charakteru przyszłego Stowarzyszenia.

Wreszcie 2 dni po rocznicy upadku Festung Breslau, w dniu upamiętniaj±cym koniec II Wojny ¦wiatowej, członkowie Silesia Restituta zebrali się aby stworzyć ciało dbaj±ce o sprawy ¦l±ska.
¦l±sk potrzebuje odrodzenia! ¦l±sk potrzebuje ludzi, którzy nie będ± tylko krzyczeli, lub pięknie przemawiali. ¦l±sk potrzebuje ludzi ciężko pracuj±cych dla jego dobra, ludzi dla których ¦l±sk jest pasj±. ¦l±sk potrzebuje prawdy!

Główne cele Silesia Restituta:

* promocja ¦l±ska w Polsce i za granic±
* edukacja regionalna w¶ród mieszkańców ¦l±ska
* prezentowanie prawdy historycznej o ¦l±sku w debacie publicznej
* krzewienie w¶ród mieszkańców ¦l±ska postawy poczucia odpowiedzialno¶ci za swoja Ojczyznę
* troska o poprawę stanu zabytków architektury ¦l±ska
* propagowanie idei większej samorz±dno¶ci ¦l±ska i innych regionów historycznych w Polsce i Europie
* krzewienie tożsamo¶ci ¶l±skiej w¶ród mieszkańców naszego regionu

W¶ród członków Silesia Restituta s± pracownicy fizyczni i umysłowi, ludzie z wykształceniem ¶rednim i wyższym, pracownicy naukowi, studenci i uczniowie.

- Czy jest to ciężko fizycznie pracuj±cy górnik kopalni miedzi lub węgla, czy też student wytężaj±cy swoje komórki mózgowe. Wszystkich nas ł±czy PASJA. Wykształcenie nie ma znaczenia - liczy się miło¶ć do ¦l±ska, chęć pielęgnowania tożsamo¶ci ¶l±skiej i prawdy o ¦l±sku. Chcemy dbać o ¦l±sk! Chcemy odrodzić jego potęgę i chwałę! - pisz± na swojej stronie członkowie stowarzyszenia.

My mieszkańcy ¦l±ska! My ¦l±zacy!

- Jeste¶my spadkobiercami ponad tysi±cletniej historii ¦l±ska! W dorzeczu górnej i ¶rodkowej Odry, od Zielonej Góry po Katowice, dzieje naszej ¶l±skiej, piastowskiej krainy zostały niemalże doszczętnie utopione w bezczelno¶ci komunistycznych władz powojennej Polski Ludowej. Poczuwamy się do odpowiedzialno¶ci za nasz ¦l±sk! Chcemy, aby jego ¶wietno¶ć i chwała została przywrócona. I obiecujemy, że dokonamy tego nasz± ciężk± prac±. Obiecujemy też, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ¦l±sk odzyskał wielko¶ć z czasów Piastów ¦l±skich, z czasów czesko-habsburskich, czy prusko-niemieckich. Czuwaj± nad nami wielcy ¦l±zacy: Dynastia Piastów ¦l±skich, ¦więta Jadwiga ¦l±ska, czy ¶l±scy nobli¶ci. Z pomoc± mieszkańców ¦l±ska przywrócimy jego dawny blask i potęgę.

Strona internetowa Stowarzyszenia Miło¶ników ¦l±ska Silesia Restituta:
www.silesia.restituta.eu

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz