Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama
ARTYKUŁY O WROCŁAWIU
Wrocławska Wigilia
Każdy może przyrz±dzić na tegoroczne ¦więta kilka wspaniałych ¶l±skich potraw, jakie dawnymi czasy można było spotkać na wrocławskich stołach... »Legenda o Bramie Kluskowej
Na Ostrowie Tumskim, obok Katedry, znajduje się niewielki, ceglany ko¶ciół ¶w. Idziego. Jest on poł±czony z Domem Kapituły malownicz± arkad± zwan± Bram± Kluskow±. O pochodzeniu jej nazwy mówi stara legenda... »

Dzień Transportu Zbiorowego
Pretekstem do tegorocznych obchodów Dnia Transportu Zbiorowego była 130 rocznica tramwaju konnego we Wrocławiu. 23 wrze¶nia Klub Miło¶ników Komunikacji Zbiorowej Towarzystwa Miło¶ników Wrocławia zorganizował wielkie ¶więto tramwajów... »

¦więta Jadwiga ¦l±ska
W historii ¦l±ska miejsce szczególne zajmuje ¶więta Jadwiga. Jako księżna, małżonka Henryka I Brodatego była osob± niezwykle wpływow± w ówczesnym ¶wiecie. Posiadała również wiele cnót, które potwierdzaj± jej ¶więto¶ć i wyj±tkowo¶ć. Jadwiga urodziła się pod koniec XII wieku w Bawarii, w Andechs... »

Wrocław - gdzie wszystko płynie
Gdzie nie spojrzeć, tam woda. Gdzie się nie ruszyć, tam trzeba przej¶ć przez most. W lipcu 1997 r. woda krzyknęła: "Oto jestem!". Pod moim domem zaległa noc± cisza. Na całe dwie doby. Nic. Tylko plusk wody. Gdzie okiem sięgn±ć - woda. PowódĽ zalała pół miasta... »

Dzwon Grzesznika
Dzwon Grzesznika waż±cy 113 cetnarów (ponad 7 ton) odlany został najprawdopodobniej 17 lipca 1386 roku przez wybitnego wrocławskiego ludwisarza Mateusza Wildego i wisiał w południowej wieży ko¶cioła ¶w. Marii-Magdaleny. Chociaż wcale nie był najpotężniejszym dzwonem Wrocławia... »

Wrocławski punkt honoru
Wspaniałe, masywne i majestatyczne ko¶cioły od zawsze tworzyły niesamowity klimat Wrocławia. Ich ogromne połacie dachów pokrytych miedzi± lub różnokolorow± dachówk± oraz dumnie wznosz±ce się nad stolic± ¦l±ska wieże zwieńczone wyniosłymi hełmami dostrzec można było już z daleka... »

Organy Mistrza Englera
Rodzina Englerów pochodzi z terenów zachodnich Węgier. W obawie przed konfliktami religijnymi (byli bowiem luteranami) opu¶cili swoje rodzinne strony i wyruszyli w poszukiwaniu miejsca, w którym mogliby zamieszkać i swobodnie pracować. Dotarli do ¦l±ska, gdzie zasłynęli jako zdolni budowniczowie organów... »

Stary cmentarz żydowski
W¶ród ruchliwych ulic południowego ¦ródmie¶cia istnieje zielona enklawa ciszy i spokoju, swoiste miasto w mie¶cie, gdzie swój ostatni dom znaleĽli ¶l±scy Żydzi. Rozplanowanie cmentarza zachwyca swoim uporz±dkowaniem; po¶ród alejek regularnie dziel±cych cmentarz na kwatery można podziwiać... »

Znasz jak±¶ ciekaw± opowie¶ć zwi±zan±
z Wrocławiem? A może spotkała Cię we Wrocławiu niesamowita historia? Stolica ¦l±ska warta jest opisania! Przyslij do nas swój tekst!
Czujesz się Dolno¶l±zakiem
/ Dolno¶l±zaczk±? Nie wstydĽ się tego! Napisz czym dla Ciebie jest ¶l±sko¶ć w dolnym biegu Odry.
© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz