Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama
WROCŁAW NA FORUM
Z forum internetowych
WROCŁAW - MAŁA OJCZYZNA
avanger:
Odnoszę takie dziwne wrażenie, że Wy na tych Ziemiach Odzyskanych nie macie własnej tożsamo¶ci i za wszelk± cenę szukacie czegokolwiek tylko po to, żeby móc powiedzieć "To jest mój Heimat". Czasami zaczyna przybierać to dziwne, by nie napisać ¶mieszne, oblicze. Bo nie ¦l±zak, chce być bardziej ¶l±ski od niejednego hanysa (...).
My nie szukamy czekogolwiek. My to już mamy. Problem, że ludzie spoza probuj± nam wmówic, że się mylimy (wiedz± lepiej, a nawet nie byli często). A co do ¦l±ska... to ¦l±sk jest też tu. Nawet, że tak powiem, "kolebka". Z pierwsz± i najważniejsza stolic± ¦l±ska. Tak trudno zrozumieć, że tozsamo¶ć nie musi być znad Wisly i tylko "rdzennie polsko-wawelska". My tu mamy nasz± mał± ojczyznę z cał± pogmatwan± histori± - nie wybielaj±c jej złych ani nie zazczerniaj±c białych kart. O tej dużej ojczyĽnie też pamiętamy... ale najważniejsza jest nasza mała.
talkinghead 2006.10.19, SkyscraperCity Forums
ZIEMIE ODZYSKANE
Nie można ukrywać, że te ziemie nie były Zawsze Piastowskie i w XIX wieku Niemcy naprawdę nie byli faszystami... Na uboczu: "Ziemie Odzyskane" to niby ładne wyrażenie, ale nieaktualne. Nikt tu nie chce udawać Górno¶l±zaków... a Wasze zdziwienie wynika z tego, że zawsze (w PRL-u) "¦l±sk" to był ten Górny, a Dolny to gdzie¶ tam na ziemiach odzyskanych (co wyraża się choćby w nazwie województwa). A jaka jest chociażby stolica (całego) ¦l±ska?
Adolf Warski 2005.03.24, SkyscraperCity Forums
PRL-OWSKIE STEREOTYPY
Niezrozumienie (...) wynika zapewne z edukacji jak± nam serwowano przez lata i co gorsza, po zmianie ustroju nie zrobiono zbyt wiele by to zmienić. Propaganda wmawiała nam, że te ziemie s± piastowskie, a tak po ok. 1350 roku do 1945 była pustka. Wrocławianie nie tyle szukaj± swojej tożsamo¶ci, tylko w przeciwieństwie do mieszkańców Polski Centralnej musz± trochę więcej poszukać żeby ja lepiej poznać. Innym nie jest to potrzebne i wol± pielęgnować wpajane im przez lata stereotypy.
jacekq 2005.06.28, SkyscraperCity Forums
OD KIEDY JEST POLSKA
Polska państwowo¶ć w nowożytnym znaczeniu datuje się od kazimierza wielkiego. Nie darmo się mówi, że zastał Polskę drewnian± a zostawił murowan±. Przecież to on dopiero wprowadził pojęcie "Korony Polskiej". I przehandlował ¶l±sk za sw± koronę...
artek_wro 2006.10.27, SkyscraperCity Forums
POLSKO¦Ć
Twierdze, że polsko¶ć nie kłóci się z wrocławsko¶ci±. Może jest tylko "niekompatybilna"; bo Wrocław nigdy nie był polski (od powstania w 1241 grodu, może we wcze¶niejszej osadzie byli "tutejsi" słowianie), niemiecki w dzisiejszym rozumieniu do XVIII w. też nie bardzo, nie było takiego narodu. Ludzie czuli się ¶l±zakami, mówili po "naszemu" (potem nazwano to Ostmitteldeutsch). A potem były to Prusy i Niemcy, czy komu¶ się to podoba, czy nie. Notabene, topos Polonii, lansowany przez TMW, nie przyj±ł się. Denerwuje mnie też np. to, że robi się ulice jakim¶ trzeciorzędnym dowódcom z powstań, a takie postacie jak Maksymilian Berg czy Jerzy Bender swoich ulic nie maj±, nawet pami±tkowych tablic (wspaniały wyj±tek - nobli¶ci).
Adolf Warski 2005.03.25, SkyscraperCity Forums
GDZIE JEST WROCŁAW?
Kiedy¶ w tramwaju linii 3 byłem ¶wiadkiem takiego zdarzenia. Jeden z pasażerów spytał, czy może się na pl. Wróblewskiego przesi±¶ć na 12. Ten drugi odpowiedział "Ja". Na to pierwszy:
"Nie odpowiadaj mi jakby¶ był na ¦l±sku". Ten drugi:
"To gdzie jestem?". To pytanie pozostało bez odpowiedzi.
Nasi samorz±dowcy zawalili wiele tylko z pozoru błahych spraw. Po pierwsze nie zadbali o to, aby to nasze województwo
nazywało się "¦l±skie". ¦l±sk Dolny, to wła¶nie ¦l±sk Wła¶ciwy. Ten z Katowicami to tylko ¦l±sk Górny.
cancro 2007.07.05, Forum Historicum
WROCŁAWSKO¦Ć
Cieszy fakt, że coraz to większa liczba wroclawian ma ¶wiadomosc swojej "wrocławsko¶ci". (...) Poznaniaki i ¦l±zaki mog± nam zarzucać brak własnego etosu czy mitu, brak głębszych korzeni, które wi±załyby nas z nasz± ziemi±, brak pokoleniowej kultury pielęgnowania własnej hsitorii itd. Ale, co bardzo mnie cieszy, powoli wyłania się argument, którego nikt nie będzie w stanie podważyc. Pojawia się wła¶nie owa wrocławsko¶ć. (...) Namawiam kogo mogę do odwiedzin muzeum etnograficznego (chociaż małe i nudne, to z wizyty można wyci±gn±ć wiele pozytywów), do czytania o Wroclawiu (mamy olbrzymi± ilo¶ć ciekawej literatury prezentuj±cej Wrocław przedwojenny), ogl±dania filmów, zdjęc, map, planów, spacerowania i odkrywania przedwojennych ¶ladów, które dowodz±c jak wielkim miastem był Wrocław... Ludzie gdy im się to pokazuje, zaczynaj± widzieć, że co¶ w tym jest. Że dom, w którym mieszkaj± przed wojna należał do takiego samego wrocławianiana jak on sam. (...) Ł±czy nas Wrocław i jego genius loci. Wrocław to ulice, place, mury, ko¶cioly, parki, wyspy, drzewa, mgła, rzeka, powietrze... Wrocław to miejsce nieustaj±ce a wrocławsko¶ć to nigdy nie gasn±ce uczucie do tego miejsca. Ono trwało, trwa i trwać będzie w duszach wszystkich tych ludzi, którzy tutaj mieli okazje mieszkać, bywać, żyć. Miasto otwarte, miasto wielu kultur, miasto ludzi z nik±d i miasto ludzi st±d. To nasz wielki atut.
josip 2006.10.23, SkyscraperCity Forums
HERB WROCŁAWIA
Kiedy¶ wroclawski herb był wszechobecny. Co to oznacza nie muszę tłumaczyć. Duma, chwała i takie tam... Dlaczego dzisiaj się tego nie robi? Czy wrocławska architektura powojenna jest tak kiepska, że nikt nie chce do niej przypinać etykiety miasta? Czy też nikt nie czuje takiej potrzeby wcale? Czy też może nikt nie chce ryzykować, ze odpadnie...
WroFanatyk 2004.11.18, SkyscraperCity Forums

Li¶ć dębu
Fot. SXC 

Forum o Wrocławiu:
¦l±sk - SkyscraperCity
- forum na temat architektury nowoczesnej i zabytkowej oraz inwestycji budowlanych w ¦l±sku (dolno¶l±skie, opolskie i ¶l±skie).
Wrocławskie Forum Komunikacyjne
- forum dla zainteresowanych przeszło¶ci±, teraĽniejszo¶ci± i przyszło¶ci± wrocławskiej komunikacji zbiorowej.
Historia lokalna forum Historycy.org
- forum historyczne z dużym działem "historia lokalna", a w nim m.in. o ¦l±sku oraz o Dolnym ¦l±sku i jego tożsamości.

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz