Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


POZNAJ WROCŁAW
Komunikacja Układ drogowy Przez Wrocław przebiegaj± drogi krajowe nr 5, 8, 94, na krótkim odcinku granicy miasta przebiega autostrada A4, a w Bielanach Wrocławskich bezpo¶rednio przy granicy miasta znajduje się węzeł autostrady i dróg nr 5 i 35.
Struktura sieci drogowej Wrocławia jest silnie zorientowana na centrum miasta, maj±c kształt promienisty. Do końca XX wieku wszystkie mosty na głównej odnodze Odry skupiały się na jej odcinku długo¶ci około 2500 m. Komunikacja między dzielnicami peryferyjnymi jest dodatkowo utrudniona przez rozległe urz±dzenia kolejowe, wcinaj±ce się w gł±b miasta. Od lat 80. postępuje powoli budowa obwodnicy ¶ródmiejskiej, w planie s± za¶ dalsze obwodnice, w tym autostrada A8 czyli tzw. Autostradowa Obwodnica Wrocławia (AOW) oraz obwodnica wschodnia.

Transport szynowy, lotniczy i wodny
Węzeł kolejowy miasta
Wrocław jest ważnym węzłem kolejowym (Wrocław-Brochów - 2.największy węzeł kolejowy-stacja towarowa w kraju), z Wrocławia wychodz± linie kolejowe w kierunkach: Leszno - Poznań, Opole - Lubliniec, Legnica - Zgorzelec, Głogów - Zielona Góra, Kłodzko - Kudowa-Zdrój, Wałbrzych - Jelenia Góra, Ole¶nica - Ostrów Wlkp. Miasto posiada międzynarodowe lotnisko na Strachowicach oraz port rzeczny na Odrze. Wrocławski węzeł kolejowy - węzeł ł±cz±cy dziesięć różnych kierunków linii kolejowych normalnotorowych i jednej w±skotorowej zbiegaj±cych się we Wrocławiu. Współcze¶nie dziewięć linii normalnotorowych jest czynnych, ale tylko siedem obsługuje ruch pasażerski; linia w±skotorowa już od lat sze¶ćdziesi±tych jest we Wrocławiu zlikwidowana.

Miejski transport zbiorowy
Tramwaje we Wrocławiu
Historia wr. tramwajów
Miejski transport zbiorowy we Wrocławiu korzysta z 22 linii tramwajowych i 74 autobusowych (w tym 13 nocnych). Rozległa sieć tramwajowa jest jedn± z większych w kraju, jednak nie obsługuje wielu gęsto zamieszkanych osiedli takich jak Kozanów, Psie Pole, Gaj czy Zakrzów, linie autobusowe stanowi± zatem równorzędny ¶rodek transportowy. Komunikację obsługuj± MPK Wrocław oraz mniejsi prywatni przewoĽnicy: Dolno¶l±skie Linie Autobusowe, Polbus oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Henryk Dyrda. Tramwaje we Wrocławiu s± najstarszym systemem tramwajów elektrycznych na terenie obecnej Polski

¦cieżki rowerowe we Wrocławiu
Sieć ¶cieżek rowerowych
Sieć wrocławskich ¶cieżek rowerowych należy do jednych z najbardziej rozbudowanych w kraju. W 1994 roku Zarz±d Dróg i Komunikacji we Wrocławiu wystartował z inicjatyw± okre¶lon± mianem "Program 100 km", który zakładał wybudowanie ¶cieżek o wła¶nie takiej ł±cznej długo¶ci. We Wrocławiu rowerzy¶ci maj± w wielu miejscach ułatwienia, jak chociażby żółte bloki postawione przy przej¶ciach dla pieszych, dzięki którym rowerzysta nie musi zsiadać z roweru w czasie oczekiwania na zielone ¶wiatło czy osobna sygnalizacja ¶wietlna dla rowerów.

Informacje: Wikipedia

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz