Polecamy:   Katowice   Woj. lskie   Stolica Grnego lska deutsch | english | esky | lnsk | schlsch
Wrocaw Dolny lsk

Wiadomoci
Artykuy
O Wrocawiu
lsk,DolnyiGrny
Dolnolzacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


POZNAJ WROCAW
Wrocawianie w liczbach
Znani wrocawianie
Osoby zasuone Witelon
Benedykt Polak
Jan Stanko
Alois Alzheimer
Adolf Anderssen
Max Berg
Wiktor Bross
Czesaw Czaplicki
Leszek Czarnecki
hr. Wojciech Dzieduszycki
Norbert Elias
Wadysaw Frasyniuk
Waldemar Fydrych ps. "Major"
Lidia Geringer d'Oedenberg
Eugeniusz Get - Stankiewicz
Jerzy Grotowski
Hanna i Antoni Gucwiscy
Henryk Gulbinowicz
Daniel Harrwitz
Felix Hausdorff
Aron Heppner
Lothar Herbst
Mirosaw Hermaszewski
Ludwik Hirszfeld
Marek Hasko
Friedrich Hofmann
Karl von Holtei
Alfred Jahn
Lech Janerka
ukasz Andrzej Kamiski
Leon Kieres
Gustav Robert Kirchhoff
Jan Jakub Kolski
Urszula Kozio
Marek Krajewski
Rafa Kubacki
Stanisaw Kulczyski
Ferdinand Lassalle
Maciej agiewski
Mariusz ukasiewicz
Andrzej Majewski
Henryk Makower
Karol Maleczyski
Andrzej Markowski
Ewa Michnik
Jan Miodek
Maurycy Moszkowski
Albert Neisser
ks. Stanisaw Orzechowski
ks. Paul Peikert
Jzef Pinior
Richard Plddemann
Hans Poelzig
Benedykt Polak
Igor Przegrodzki
Jan Evangelista Purkyn
Lothar von Richthofen
Manfred von Richthofen
Witold Romer
Tadeusz Rewicz
Wanda Rutkiewicz
Julius Schottlnder
Andrzej Sekua
ks. bp Andrzej Siemieniewski
Angelus Silesius
Jerzy Skoczylas
ks. Robert Spiske
Karol Wilhelm Stackebrandt
Edith Stein
Hugo Steinhaus
Otto Stern
Janusz Sybis
Siegbert Tarrasch
Stanisaw Topa
Henryk Tomaszewski
Andrzej Waligrski
Carl Wernicke
Piotr Wostowic
Rafa Wojaczek
Henryk Worcell
Norbert Wjtowicz
Andrzej Ziemiaski
Henryk Zieliski
Maciej Ziba OP
Jadwiga yliska

Przewodniczcy miasta Nadburmistrzowie:
Friedrich von Kospoth (1812-1832)
Gottlieb Donatus Menzel (1833-1838)
Gottlieb Karl Lange (1838-1842)
Hermann Julius Pinder (1843-1848)
Carl Theodor Seydel (lata 50. XIX wieku)
Alexander Julius Elvanger (1851-1863)
Arthur Hobrecht (1863-1872)
Max von Forckenbeck (1873-1878)
Ferdinand Friedensburg (1879-1891)
Georg Bender (1891-1912)
Paul Matting (1912-1919)
Otto Wagner (1919-1933)
Helmut Rebitzky (1933-1934)
Hans Friedrich (1934-1945)

Prezydenci:
Bolesaw Drobner (III.1945-VI.1945)
Aleksander Wachniewski (VI.1945-1947)
Bronisaw Kupczyski (1947-1950)

Przewodniczcy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Eugeniusz Krl (4.IV.1956-12.II.1958)
Bolesaw Iwaszkiewicz (12.II.1958-9.VI.1969)
Stanisaw Panek (9.VI.1969-6.XII.1972)
Marian Czuliski (6.XII.1972-9.XII.1973)

Prezydenci
Marian Czuliski (9.XII.1973-1.VI.1975)
Ludwik Drod (1.VI.1975-I.1981)
Jzef Kaleta (I.1981-26.V.1984)
Stanisaw Apoznaski (26.V.1984-13.XII.1985)
Stefan Skpski (26.III.19864.VI.1990)
Bogdan Zdrojewski (5.VI.1990-8.V.2001)
Stanisaw Huskowski (8.V.2001-10.XI.2002)
Rafa Dutkiewicz (10.XI.2002-19.XI.2018)
Jacek Sutryk (od 19.XI.2018)

O urzdzie prezydenta Wrocawia
Informacje: Wikipedia

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Gra   Wstecz