Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama

POZNAJ WROCŁAW
Zabytki Wrocławia
Stare Miasto Wrocławia
Nowe Miasto Wrocławia
Wrocław mimo zniszczeń wojennych (70% budynków) zachował wiele budowli b±dĽ w stanie oryginalnym, b±dĽ odrestaurowanych czy odbudowanych po wojnie. Do wyróżniaj±cych się należ±: gotycki ratusz na Rynku, gotyckie ko¶cioły: katedra pod wezwaniem ¶w. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim (przy niej barokowa kaplica Elektorska według projektu Fischera von Erlacha), ¦w. Krzyża, NMP na Piasku; barokowy zespół głównych budynków Uniwersytetu Wrocławskiego z Aul± Leopoldina; neogotycki budynek Dworca Głównego; modernistyczne: Hala Ludowa (proj. Max Berg), dom handlowy zaprojektowany przez Ericha Mendelsohna, budynki wystawy Mieszkanie i miejsce pracy (m.in. dom projektu Hansa Scharouna). Oprócz tego w mie¶cie zachowało się osiem tysięcy zabytkowych kamienic czynszowych, które władze samorz±dowe staraj± się w ramach specjalnych programów rewitalizacyjnych sukcesywnie poddawać renowacjom. Jest to największe tego typu skupisko zabytkowego budownictwa na obecnym terytorium Polski. Kamienice te prezentuj± style pocz±wszy od baroku poprzez klasycyzm, historyzm, secesję aż po modernizm. Wiele kamienic prezentuje wysokie walory architektoniczno-estetyczne.


Ważniejsze obiekty Wrocławia:
- Wyspy odrzańskie: Kępa Mieszczańska, Ostrów Tumski (wyspa), Wyspa Piasek, Wyspa Słodowa, Wielka Wyspa
- Stare Miasto: Rynek, Plac Solny, Nowy Targ, ulica ¦widnicka, ulica Szewska
- Ogród botaniczny
- Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim
- Ogród zoologiczny
- Stary Cmentarz Żydowski
- Hala Ludowa (Tysi±clecia) i Iglica

Budowle zabytkowe Architektura romańska:
- Ko¶ciół ¶w. Idziego

Gotyk:
- Ratusz
- Archikatedra wrocławska pw. ¶w. Jana Chrzciciela
- Ko¶ciół ¶w. Marcina (dawna kaplica zamkowa ¶w. Marii)
- Ko¶ciół ¶w. Krzyża (górny) i ¶w. Bartłomieja (dolny)
- Ko¶ciół ¶w. Marii Magdaleny, katedra polskokatolicka (d. ko¶ciół farny)
- Ko¶ciół ¶w. Elżbiety, garnizonowy, bazyl. mniejsza (d. ko¶ciół farny)
- Cerkiew Narodzenia Przenaj¶w. Bogurodzicy (d. ko¶ciół ¶w. Barbary)
- Ko¶ciół NMP na Piasku (dawniej klasztorny kanoników regularnych)
- Ko¶ciół ¶w. Wojciecha (klasztorny dominikanów)
- Ko¶ciół ¶w. Macieja
- Ko¶ciół ¶w. Wincentego (dawniej klasztorny premonstratensów)
- Ko¶ciół ¶w. ¶w. Stanisława, Doroty i Wacława (d. klasztorny franciszk.)
- Ko¶ciół Bożego Ciała (dawniej klasztorny joannitów)
- Ko¶ciół i klasztor bernardynów (ob. Muzeum Architektury)
- Ko¶ciół Urszulanek ¶w. Klary i ¶w. Jadwigi z Mauzoleum Piastów ¦l.
- Arsenał Miejski

Renesans:
- Kamienice zachodniej strony Rynku

Barok:
- ko¶ciół Imienia Jezus (pojezuicki, ob. uniwersytecki)
- Uniwersytet Wrocławski
- Aula Leopoldina Aula Leopoldina
- Wieża Matematyczna
- Oratorium Muzyczne
- Ossolineum (Gimnazjum ¶w. Macieja)
- ko¶ciół ¶w. Antoniego z Padwy
- ko¶ciół dworski przy ul. Kazimierza Wielkiego

Klasycyzm:
- Stara Giełda przy pl. Solnym, arch. Carl Gotthard Langhans
- Opera Wrocławska, Opera Dolno¶l±ska, arch. Carl F. Langhans
- zamek królów pruskich, arch. F. A. Stüler (rozbud. bud. barokowej)

Historyzm:
- dworzec kolejowy Wrocław Główny, arch. Wilhelm Grapow
- dworzec kolejowy Wrocław ¦wiebodzki
- dworzec kolejowy Wrocław Nadodrze, arch. Wilhelm Grapow
- Ko¶ciół ¶w. Antoniego na Karłowicach
- Ko¶ciół Opieki ¶w. Józefa na Ołbinie, arch. Carl Ferdinand
- Langhans
- Ko¶ciół ¶w. Michała Archanioła na Ołbinie, arch. Alexis Langer
- Ko¶ciół ¶w. Elżbiety (Węgierskiej), arch. Josef Ebers
- Nowy Ratusz, arch. Friedrich August Stüler
- Nowa Giełda przy ul. Krupniczej (ob. Hala Gwardii), arch. Karl Lüdecke
- most Grunwaldzki
- Muzeum Narodowe
- Landeshaus (ob. budynek Naczelnej Organizacji Technicznej
- Hotel Monopol
- Wieża ci¶nień Na Grobli, arch. Johann Christian Zimmermann
- Wieża ci¶nień ul. Wi¶niowa, arch. Karl Klimm i Richard Plüddemann
- Szkoła Rzemiosł Budowlanych (ob. Wydz. Arch. PW), arch. zespół
- Hala Targowa, arch. Richard Plüddemann
- dawny areszt wojskowy ul. Drobnera

Secesja:
- Dom Handlowy Braci Barasch (dzisiejszy SDH "Feniks")

Modernizm:
- Hala Ludowa, arch. Max Berg
- Pergola, pawilon restauracji i Pawilon Czterech Kopuł, arch. H. Poelzig
- budynek biurowo-handlowy przy ul. Ofiar O¶więcim., arch. H. Poelzig
- wystawa mieszkaniowa WUWA
- Dom towarowy Wertheim (ob. Renoma), arch. Hermann Dernburg
- Apteka pod Murzynem (ob. redakcja Gazety Wyborczej), arch. A. Rading
- Stadion Olimpijski, arch. Richard Konwiarz
- Miejska Kasa Oszczędno¶ci (ob. Bank Zachodni WBK), arch. H. Rump

Ekspresjonizm:
- Dom Handlowy Petersdorf (ob. Kameleon), arch. Erich Mendelsohn
- Postscheckamt, arch. Lothar Neumann

Styl III Rzeszy:
- gmach Urzędu Wojewódzkiego
- naziemne schrony obrony przeciwlotniczej, arch. Richard Konwiarz:
   ul. Ładna, ul. Legnicka / pl. Strzegomski, ul. Słowiańska / ul. Ołbińska,
   ul. Grabiszyńska / ul. Stalowa

Socrealizm:
- Ko¶ciuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa, arch. Roman Tunikowski
- gmachy Politechniki przy pl. Grunwaldzkim, arch. K, i M, Barscy

Modernizm powojenny:
- Galeriowiec przy ul. H. Kołł±taja, arch. zespół
- Trzonolinowiec
- rotunda Panoramy Racławickiej, arch. Marek Dziekoński
- "Sedesowce" na pl. Grunwaldzkim, arch. J. Grabowska-Hawrylak
- Akademiki "Ołówek" i "Kredka", arch. Krystyna i Marian Barscy
- Poltegor Centre

Postmodernizm:
- Dom Handlowy Solpol, arch. Wojciech Jarz±bek
- Renaissance Center
- Biurowiec EFL
- Wratislavia Tower (kino Helios), arch. Leszek Łękawa
- Hotel Radisson SAS
- Galeria Dominikańska (ECE), arch. Edward Lach
- Hotel Park Plaza, arch. Edward Lach
- Dom Handlowy Howell, arch. Edward Lach
- Ko¶ciół ¶w. Ignacego Loyoli przy ul. Stysia, arch. Zenona Nasterskiego

Ważniejsze mosty
i kładki
Mosty:
- Bartoszowicki (kanał powodziowy)
- Bolesława Krzywoustego (Widawa)
- Brodzki (Bystrzyca)
- Burzowy (Kanał Miejski)
- Dekarski (Widawa)
- Dmowskiego (Odra Płd.)
- Grunwaldzki (Odra)
- Jagiellońskie mosty (Kanał
   Powodziowy i Żeglowny)
- Jarnołtowski (Bystrzyca)
- Kleciński (¦lęza)
- Kłokoczycki (rzeka Dobra)
- Krupniczy (Fosa Miejska)
- Marszowicki (Bystrzyca)
- Ma¶licki (¦lęza)
- Mieszczańskie mosty (stary i nowy;
   Odra Północna)
- Milenijny / Tysi±clecia (Odra)
- Młyńskie mosty (Odra)
- Muchoborski (¦lęza)
- Oławski (rzeka Oława)
- Oporowski (¦lęza)
- Osobowickie mosty (Kanał Miejski,
   Stara Odra, Kanał Różanka)
- Parkowy (Górna Oława)
- Partynicki (¦lęza)
- Pawłowicki (rzeka Dobra)
- Pęgowski (Widawa)
- Piaskowy (Odra)
- Pilczycki (¦lęza)
- Pilczycki Nowy (¦lęza)
- Piotra Skargi (Fosa Miejska)
- Pokoju (Odra)
- Polanowicki (Widawa)
- Pomorskie mosty (Odra Płn. i Płd.)
- Rakowiecki (rzeka Oława)
- Ratyński (Bystrzyca)
- S±dowy (Fosa Miejska)
- Sikorskiego (Odra Płd.)
- Słodowy (Odra)
- Sołtysowicki (Widawa)
- Strachociński (Kanał Odpływowy)
- Strzegomski (¦lęza)
- Swojczycki lub Chrobrego
   (Kanał Powodziowy i Żeglowny)
- Szczytnicki (Stara Odra)
- ¦redzkie mosty (Bystrzyca)
- ¦w. Antoniego (Fosa Miejska)
- ¦w. Klary (Odra)
- ¦w. Macieja (Odra Płd.,
   do wyspy Tamka)
- Trzebnickie mosty (Kanał Miejski,
   Stara Odra, Kanał Różanka)
- Tumski (Odra)
- Uniwersyteckie mosty
   (Odra Północna i Południowa)
- Warszawskie mosty (Kanał Miejski
   i Stara Odra)
- Widawski (Widawa)
- Wilczycki (Widawa)
- Zaleski (Czarna Woda)
- Zakrzowski (rzeka Dobra)
- Zwierzyniecki (Stara Odra)
- Żernicki (¦lęza)

Kładki:
- Barani Skok (Oława)
- Bielarska (Odra)
- Muzealna (Fosa Miejska)
- Oporowska (¦lęza)
- Parkowa (Oława)
- Siedlecka (Oława)
- ¦więtego Antoniego (Fosa Miejska)
- Złotnicka (Bystrzyca)
- Zwierzyniecka (Odra)
- Bartoszowice-Strachocin
   (od listopada 2004, przeniesiona
   ze ¶luzy w Lipkach, bez nazwy)Kamienice Wrocławia Wrocław odznacza się niepowtarzalnym i oryginalnym stylem architektonicznym. Uroku miastu z pewno¶ci± dodaj± kolorowe i stylowe kamieniczki. Najpiękniejsze w stylu renesansowym rozci±gaj± się przez III główne przej¶cia Wrocławskie. Należ± do nich Sukiennice, przej¶cie Garncarskie oraz przej¶cie ŻelaĽnicze.

Do najpopularniejszych zabytkowych kamienic należ±:
- kamienica Heinricha von Rybischa (ul. Ofiar O¶więcimskich 1)
- kamienica Pod Gryfami (Rynek 2)
- kamienica Dwór Polski (Rynek 5)
- kamieniczka Pod Złotym Słońcem (Rynek 6)
- kamienica Pod Błękitnym Słońcem (Rynek 7)
- kamienica Pod Siedmioma Elektorami (Rynek 8)
- kamienica Pod Star± Szubienic± (Rynek 19)
- kamienica Pod Złotym Dzbanem (Rynek 22)
- kamienica Pod Zielon± Dyni± (Rynek 23)
- kamienica Pod Złotym Pucharem (Rynek 26)
- kamienica Pod Złotym Psem (Rynek 41 róg ul. Wita Stwosza 1)
- kamienica Ja¶ i Małgosia (ul. ¶w. Mikołaja 1 róg ul. Odrzańskiej 40)

Informacje: Wikipedia

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz